API


API
De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit.
De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.
Gedragscode
• Iedereen is welkom in onze club en we zorgen ervoor dat iedereen er zich thuis voelt.
• De sporter wordt te allen tijde beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie, geweld en seksueel grensoverschrijdend geweld.
• Er wordt respect getoond voor anderen, clubleden, trainers ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
• Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en voor het skatepark.
• Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal: kinderen zijn geen volwassenen in pocketformaat.
• Pesten is verboden. De club besteedt aandacht aan het opsporen, de opvolging en de nazorg bij het pesten.
• Er is een aanspreekpersoon in de club die gecontacteerd kan worden bij problemen: Coppens Jens